Dit was 20  Oktober 1981 toe 48 jagters hulle naby Barkly-Wes verbind het tot die vorming van ‘n jagtersvereniging om hul gemeenskaplike belangstelling gestalte te gee. Die Noordkaap Jagtersvereniging het sedertien met rasse skrede gegroei,  maar die doelstellings wat daardie dag ter tafel gele is, geld nog steeds:

  • Bevordering van alle aspekte van jag, beskerming en bewaring van die natuur.
  • Bestryding van onwettige jag en wreedheid teenoor diere.
  • Bevordering van skietkuns en jagvaardighede.
  • Versameling van data en waarnemings vir natuurwetenskaplike navorsing.
  • Opvoeding van die jeug tot helder denke en optrede tydens jag.
  • Bevordering van etiese gedrag onder jagters.

The Game and Hunting industry in South Africa is experiencing unprecedented growth, and the continued success of hunting within these borders has to be based on good service, the quality of the hunting experience, fair pricing and above all, the conservation of our primary resource, the veld that sustains our game populations.

The association has, since its inception, been involved with the business of junior training, and to that end we have an annual Winter School for young hunters, as well as a Pikkie Day for the younger children.  These are usually fully subscribed and our Winter School is well known country wide for it’s comprehensive and fun driven curriculum.  We also provide a popular Senior Hunters course.

Our annual trophy competition is growing in stature and is very well supported, with impressive and diverse entries competing for the floating trophies in the various categories.

Met die goedhartigheid van Trevor Datnow van Marrick Safaris, en die mildadigheid van verskeie van ons lede,  het ons ‘n besondere skietbaan tot ons beskikking, ‘n fasilitiet waarop ons werklik trots kan wees.

Dan slaag ons ook tans om twee springbok voorlejagte per seisoen aan te bied.  Dit is alleenlik vir lede en word goed deur hulle ondersteun.

This committee is pro-active and is constantly looking for opportunities to enrich our members and to that end we have presented photographic workshops as well as trophy measuring courses... these having been well attended.

CHASA opleiding en eksaminering vir die verklaring van jagters as “Toegewyde Jagters" ingevolge die nuwe vuurwapenwet word gereeld aangebied, nie net in Kimberley nie, maar ook in dorpe in die Noordkaap waar voldoende getalle kan bymekaarkom.  Die vereniging het tans +- 1 000 lede waarvan meer as 440 reeds Toegewyde Jagterstatus bekom het.  Die verwagting is dat hierdie opleiding en eksaminering met rasse skrede gaan toeneem in die toekoms.  Deelname aan CHASA  aktiwiteite verseker nasionale insette in die jag-en-wildbedryf en hierdie geakkrediteerde jagtersvereniging is voornemens om in die toekoms sy gehalte diens voort te sit in belang van sy lede.